MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Druga tura wyborów w gminie Starogard Gdański: jakie pomysły na rozwój mają kandydaci?

Kinga Furtak
Kinga Furtak
Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się m.in. gminie Starogard Gdański. Mieszkańcy zdecydują, kto zostanie wójtem. O reelekcję ubiega się aktualna wójt Magdalena Forc-Cherek i Artur Osnowski. Kandydatom zadaliśmy te same pytania, aby mogli zaprezentować swoje idee wyborcom.

Poznajcie kandydatów

Magdalena Forc-Cherek wykształcenie wyższe, Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji na kierunku Prawo. W samorządzie pracuje 25 lat. Początkowo w Starostwie Powiatowym. Od 22 lat pracuje w Urzędzie Gminy Starogard Gdański. Początkowo jako Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, następnie Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy. Od 5 lat wójt Gminy Starogard Gdański. Była współzałożycielką i prezesem Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia.

Artur Osnowski Urodziłem się 15 października 1981 roku w Starogardzie Gdańskim. Mam dwoje dzieci – 20-letniego syna i 7-letnią córkę. Posiadam wykształcenie średnie. Uczęszczałem do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim, do klasy o profilu matematyczno-informatycznym. Maturę zdałem w 2000 r. Od urodzenia jestem mieszkańcem miejscowości Kokoszkowy. Byłem dyrektorem w firmie zatrudniającej ponad 100 osób. Przez ponad 13 lat prowadziłem własną działalność gospodarczą. Obecnie piastuję stanowisko kierownicze w jednej z miejscowych firm. Jestem społecznikiem i radnym Rady Gminy Starogard Gdański w mijającej kadencji

Jakie ma Pani/Pan plany na rozwój turystyki w gminie?

Magdalena Forc-Cherek: Gmina posiada bardzo duży potencjał turystyczny. Przez nasz teren przepływa rzeka Wierzyca, przy której w ramach programu Pomorskie Szlaki Kajakowe powstała sieć przystani kajakowych. Atrakcyjne są również, położone wśród lasów, jeziora obfitujące w ryby. Przy niektórych powstaną miejsca rekreacji pozwalające w pełni cieszyć się turystyką wodną.

Systematycznie budujemy ścieżki rowerowe łącząc je w sieć umożliwiającą w bezpieczny sposób poruszać się po naszej gminie.

Jeśli chodzi o turystów spoza gminy, to największą atrakcją jest nasza oferta przygotowana przez Grodzisko Owidz, które zostało wybrane największą atrakcją Pomorza na 2024r oraz znajdujące się tam Muzeum Mitologii Słowiańskiej. W tym roku będziemy organizować Dożynki Wojewódzkie, które również przyciągną mnóstwo turystów z całego Pomorza.

Artur Osnowski: Turystykę, z uwagi na jej złożony charakter, należy postrzegać wielopłaszczyznowo. Jest bowiem sferą aktywności gospodarczej i ważnym instrumentem zharmonizowanego rozwoju lokalnego, ale też sferą działalności społecznej. Chciałbym skupić się w szczególności na rozbudowie ścieżek rowerowych, zwiększeniu promocji naszych atrakcji turystycznych. Głównym atutem turystycznym jest Grodzisko Owidz. Uważam, że należy połączyć je z innymi atrakcjami, nie tylko ze szlakami turystycznymi, ale też szeroką ofertą gastronomiczną, agroturystyką. Oczywiście trzeba zwiększyć nakłady finansowe na zasoby ludzkie. Mam na myśli Koła Gospodyń Wiejskich i budować silną markę regionu, jakim jest Kociewie.

Co ma Pani/Pan na myśli mówiąc o rozwoju gminy?

Magdalena Forc-Cherek: Jako Wójt skupiam się na tym, by pamiętać zarówno o budowie dróg, jak i mieszkań oraz ochronie środowiska. Dbam o to aby oświata stała na wysokim poziomie, a dzieci mogły korzystać z najlepszej jakości edukacji. Robię wszystko, aby zapewniać wystarczającą ilość miejsc w przedszkolach oraz unowocześniam szkoły. Niezwykle ważni dla mnie są nasi seniorzy, z myślą o nich powstały dwa kluby, a trzeci utworzę w dawnej szkole w Kolinczu. Pamiętam i doceniam mistrzów sportu oraz naszych lokalnych artystów. Spotykam się z nimi regularnie i nagradzam za sukcesy. Niejednokrotnie osobiście angażowałam się też w pomoc osobom, które znalazły na życiowym zakręcie.

Planując inwestycje szczególną uwagę zwracam na to, żeby zadania były realizowane w każdej wsi, tak by nikt nie czuł się pominięty.

Artur Osnowski: Głównym celem rozwoju gminy jest zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców, a także rozwój atrakcyjności naszej Gminy w skali powiatu, województwa i całego kraju. Rozwój Gminy musi odbywać się wielokierunkowo, a jednocześnie harmonijnie i nie można na potrzeby Wyborów obiecywać gruszek na wierzbie, jak to robi obecna Wójt. Trzeba jasno pokazać mieszkańcom kierunki działania Urzędu. Jestem za zrównoważonym rozwojem, czyli takim, gdzie sprawy społeczne, takie jak oświata, pomoc społeczna, wsparcie naszych organizacji (tam gdzie jest człowiek) rozwijać i wspierać infrastrukturalnie. Przecież o tym, jakie są potrzeby w naszych sołectwach wiedzą najlepiej mieszkańcy, a nie Wójt, który decyduje, że tak ma być. Podstawą tego dialogu społecznego oczywiście jest Strategia Rozwoju Gminy, którą trzeba bardzo szeroko skonsultować ze wszystkimi środowiskami. Jestem człowiekiem dialogu i chcę być głosem mieszkańców w urzędzie.

Jakie są Pani/Pana zasoby – zawodowe, doświadczenie, które przydadzą się w sprawowaniu urzędu wójta?

Magdalena Forc-Cherek: W samorządzie pracuję od 25 lat. Pierwsze 3 lata byłam pracownikiem starogardzkiego starostwa, a ostatnie pracuję 22 lata w Urzędzie Gminy Starogard Gdański. Na początku zajmowałam się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, następnie awansowałam na Naczelnika nowopowstałego Wydziału Rozwoju, który odpowiedzialny był za przygotowanie i realizację projektów. Od ponad 5 lat jestem Wójtem. Gminę znam od podszewki. Przeszłam całą na własnych nogach kilkukrotnie. Odwiedziłam wszystkie jej zakątki i wiem, jak żyją mieszkańcy. Jestem prawnikiem, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Mam dyplom Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Szkoły Liderów Politycznych. Mam w CV wiele kursów z merytorycznej działalności samorządu, w tym zamówień publicznych, realizacji projektów, finansów gminy i innych.

Artur Osnowski: Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, mam umiejętność zarządzania finansami oraz podejmowania strategicznych decyzji. Moje doświadczenie radnego Gminy Starogard Gdański pozwala mi na zrozumienie różnorodnych spraw dotyczących funkcjonowania gminy, a moja aktywność społeczna pozwala mi na skuteczną komunikację z mieszkańcami i reprezentowanie ich interesów. Życie dało mi wiele cennych lekcji. Nauczyło mnie, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i ważne jest umiejętne radzenie sobie z trudnościami. Nauczyło mnie także, że nie warto się zrażać porażkami, ale trzeba w nich szukać nauki i motywacji do dalszego działania. Doświadczenie życiowe nauczyło mnie również, że ważne jest dbanie o relacje z innymi ludźmi. Szacunek i empatia są kluczowe w budowaniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji. Doświadczenie to jest istotnym atutem w pełnieniu funkcji wójta.

Jakie obszary działań uważa Pani/ Pan za najważniejsze dla rozwoju gminy?

Magdalena Forc-Cherek: Trzeba zacząć od dróg. W tym obszarze mamy co robić, ale również mamy czym się pochwalić. W mijającej kadencji utwardziliśmy ponad 40 km ulic. Przed nami ciągle jednak wielkie wyzwania w tym zakresie. Oczywiście nie da się takich zadań robić bez środków z zewnątrz, a w ich pozyskiwaniu jesteśmy bardzo skuteczni. Z funduszy unijnych i rządowych do budżetu gminy wpłynęło aż 65 mln. To ponad połowa tego, co wydaliśmy na wszystkie inwestycje w trakcie mojej kadencji.

Drugi obszar to ochrona środowiska. Budujemy kanalizacje, modernizujemy wodociągi, planujemy także zadania w obszarze energetyki.

Kolejne działania dla rozwoju to nasza społeczność. Ta najmłodsza, czyli przedszkolaki i dzieci. Dla nich będziemy w dalszym ciągu wzbogacać ofertę edukacyjną. Ważnym obszarem działalności są zadania adresowane do seniorów oraz osób z niepełnosprawnością, o których także pamiętamy. Istotny jest sport i dostęp do obiektów sportowych: hal, boisk, na które pozyskujemy środki i budujemy. W kolejnej kadencji zmodernizujemy boiska oraz zbudujemy zaplecze socjalne w Rywałdzie i Nowej Wsi Rzecznej.

Dochodzi jeszcze komunikacja. Planujemy stworzenie od nowa Gminnej Komunikacji Autobusowej i całkowicie nowej oferty oraz linii autobusowych w różnych kierunkach. To będzie jedno z głównych zadań nadchodzącej kadencji.

Myśląc o rozwoju nie mogę pominąć naszego lokalnego biznesu. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje firmy mogą liczyć na moje wsparcie i przychylność.

Oczywiście to tylko kilka priorytetowych działań do wykonania przez najbliższe 5 lat. Lista zadań do realizacji jest znacznie dłuższa, ale na pewno realna do wykonania.

Artur Osnowski: Moim zdaniem, najważniejsze obszary działań dla rozwoju Gminy to:

1. Infrastruktura - rozbudowa dróg, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz budowa i utrzymywanie w należytej formie obiektów publicznych, takich jak szkoły, przedszkola, świetlice wiejskie.

2. Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości edukacji dla mieszkańców gminy, inwestowanie w nowoczesne metody nauczania oraz rozwijanie programów edukacyjnych.

3. Gospodarka - wspieranie lokalnych przedsiębiorstw, promocja przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków do rozwoju sektora usługowego.

4. Ochrona środowiska - dbanie o czystość powietrza, ziemi i wody, promowanie odnawialnych źródeł energii oraz edukacja ekologiczna.

5. Kultura i sport - organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, wspieranie lokalnych

talentów oraz budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

6. Partycypacja społeczna - angażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących rozwoju Gminy, budowanie relacji z lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi.

Jakie są pomysły na pozyskiwanie środków na rozwój gminy?

Magdalena Forc-Cherek: Już niebawem wejdzie w życie Krajowy Program Odbudowy. Z tych środków mamy szanse zrealizować zdecydowaną większość naszych planów. Wiemy, że obszarami finansowanymi ma być energetyka, woda i kanalizacja, termomodernizacje i inne działania z zakresu ochrony środowiska. Złożyliśmy wnioski do programu FENIKS, na kanalizację w Okolu oraz na systemy i urządzenia wodociągowe. Jeśli chodzi o drogi to mam kilka pomysłów na pozyskanie pieniędzy na ich budowę, remonty, budowę chodników i ciągów pieszo jezdnych. To m.in. Rządowy Fundusz Budowy Dróg, Fundusze Europejskie dla Pomorza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Poza tym w ramach funduszy pomorskich złożyliśmy wnioski na przedszkola i szkoły.

Jesteśmy przygotowani do składania wniosków i realizacji projektów. Mamy bardzo dobry zespół pracowników, którzy skutecznie działają.

Artur Osnowski: Oczywiście odpowiednie przygotowanie się do projektów zarówno krajowych, a w szczególności z Unii Europejskiej poprzez utworzenie zespołów tematycznych analizujących potrzeby naszej gminy w kolejnych latach. To zbudowanie wraz z mieszkańcami jasnej strategii rozwoju. Unia Europejska oferuje różnorodne formy wsparcia finansowego dla państw członkowskich, regionów i lokalnych jednostek samorządowych, w tym dla gmin. Dotacje unijne stanowią znakomitą okazję do realizacji projektów unijnych dla gmin oraz dofinansowania działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Projekty Unijne dla Gmin

Unia Europejska wspiera rozwój gmin poprzez różnego rodzaju projekty unijne. Nasza Gmina dzięki też mojemu wsparciu przystąpiła do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Starogardzkim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym. MOF Starogardu Gdańskiego to porozumienie samorządów:

• Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

• Gminy Starogard Gdański,

• Gminy Bobowo,

• Gminy Zblewo,

• Powiatu Starogardzkiego.

To są konkretne środki. MOF Starogard Gdański otrzyma 20,5 mln euro. Istnieje jeszcze wiele obszarów, na które kierowane są dotacje z Unii Europejskiej dla gmin w celu finansowania projektów i inwestycji. Wśród tych kluczowych obszarów można wyróżnić:

• Infrastruktura: Dotacje unijne dla gmin są często przeznaczane na rozwijanie infrastruktury lokalnej. Mogą to być projekty modernizacji dróg, budowy mostów, rozbudowy sieci kanalizacyjnej, czy też poprawy dostępności publicznej komunikacji. Dzięki temu mieszkańcy gminy mogą korzystać z lepszych i bezpieczniejszych infrastrukturalnych udogodnień.

• Edukacja: Unia Europejska kładzie duży nacisk na edukację jako kluczowy czynnik rozwoju społecznego i ekonomicznego. Dotacje unijne dla gmin mogą być przeznaczone na rozbudowę i modernizację placówek edukacyjnych, zakup nowoczesnego sprzętu edukacyjnego lub organizację programów szkoleniowych, które zwiększają poziom wykształcenia mieszkańców gminy.

• Kultura: Istotny aspekt rozwoju społeczności lokalnych. Dotacje z Unii Europejskiej dla gmin mogą być wykorzystane do organizacji wydarzeń kulturalnych, remontów obiektów kulturalnych, tworzenia przestrzeni artystycznych oraz do promowania dziedzictwa kulturowego gminy. To przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego mieszkańców i przyciągania turystów.

• Ochrona Środowiska: UE zachęca dotacjami gminy do działań proekologicznych. Dofinansowania dla gmin mogą być przeznaczone na projekty związane z poprawą jakości powietrza, ochroną przyrody, czy też zastosowaniem energii odnawialnej. W ten sposób

gminy mogą przyczyniać się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

• Rozwój Przedsiębiorczości: Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości to kluczowy element gospodarczego rozwoju gminy. Dotacje z Unii Europejskiej dla gmin, mogą być używane do stymulowania lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, organizowanie szkoleń i doradztwa biznesowego, a także inwestowanie w infrastrukturę wspierającą rozwój przedsiębiorstw, taką jak hale produkcyjne, czy centra logistyczne.

• Realizacja działań mających na celu zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, ograniczenie marnotrawstwa i optymalizację wydatków na rzecz rozwoju gminy Starogard Gdański.

• Konsultacje z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi i innymi interesariuszami w celu identyfikacji potrzeb, oczekiwań i propozycji dotyczących pozyskiwania środków na rozwój gminy. Współpraca i dialog z lokalną społecznością z pewnością przyczyni się do wypracowania efektywnych rozwiązań finansowych i społecznych.

Musimy pamiętać że wsparcie finansowe z funduszy unijnych dla gmin może wynosić 85% kosztów projektu albo pełne dofinansowanie na poziomie 100% jego wartości. Zazwyczaj przyznawane w konkursach lub na podstawie oceny projektów, dlatego istotne jest przygotowanie solidnej aplikacji i zrozumienie wymagań.

Szanowni Państwo, to Wy zdecydujecie jak zarządzana będzie nasza Gmina i jak będzie postrzegana przez innych nie tylko na potrzeby Wyborów. Jeśli chcecie mieć realny wpływ na to, co się dzieje w naszej małej Ojczyźnie, proszę o zaufanie. Na pewno Was nie zawiodę.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Tragiczne zdarzenie na Majorce - są zabici i ranni

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na starogardgdanski.naszemiasto.pl Nasze Miasto