Zarząd Powiatu Starogardzkiego informuje

Materiał informacyjny Powiatu Starogardzkiego

Zarząd Powiatu Starogardzkiego informuje,
że w dniu 19 lipca 2021 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 17 - parter oraz zamieszczono na stronach internetowych bip.powiatstarogard.pl i powiatstarogard.pl, wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starogardzkiego przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Wykaz będzie wywieszony włącznie do dnia 9 sierpnia 2021 r.

Dodaj ogłoszenie