Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Powiat Starogardzki

Materiał informacyjny Powiatu Starogardzkiego
Udostępnij:

Zarząd Powiatu Starogardzkiego
w Starogardzie Gdańskim

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 10 listopada 2021 do dnia 1 grudnia 2021 wykaz nieruchomości z zasobu Powiatu Starogardzkiego, przeznaczonej do użyczenia. Ponadto wykaz ten został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Starogardzkiego.

Do użyczenia przeznaczono pomieszczenia usytuowane na parterze budynku przy ul. Kościuszki 17A w Starogardzie Gdańskim – na rzecz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w celu prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego.

Dodaj ogłoszenie