Wyciągi z ogłoszeń o przetargach

Materiał informacyjny Gmina Miejska Starogard Gdański
Udostępnij:

Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim KW GD1A/00030436/1, obr. 28,
według wykazu w tabelce:

Nieruchomości wymienione w poz. 1-6 przeznaczono do zbycia Zarządzeniem Nr 235/07/2021 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 7 lipca 2021 r.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 12 stycznia 2022 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:00.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 5 stycznia 2022 r. (środa) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 (obok p. 204) i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56 oraz zamieszczono na stronach internetowych: www.bip.starogard.pl i www.starogard.pl

Bliższych informacji dotyczących ogłoszenia o przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, I piętro, pok. 204,
tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki tel. 58-5306082.

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 18053, obr. 30, według wykazu w tabelce:

Nieruchomości wymienione w poz.1-6 przeznaczone są do zbycia Zarządzeniem Nr 294/09/2021 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 7 września 2021 r.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 19 stycznia 2022 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 13 stycznia 2022 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objetych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082.

mail: [email protected]

Dodaj ogłoszenie