Wyciągi z ogłoszeń o przetargach

Materiał informacyjny Gmina Miejska Starogard Gdański
Udostępnij:

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim KW GD1A/00030436/1, obr. 28, według wykazu w tabelce:

Nieruchomości wymienione w poz. 1-16 przeznaczono do zbycia Zarządzeniem Nr 235/07/2021 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 7 lipca 2021 r.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 września 2021 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 16 września 2021 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 (obok p. 204) i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56 oraz zamieszczono na stronach internetowych: www.bip.starogard.pl i www.starogard.pl

Bliższych informacji dotyczących ogłoszenia o przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, I piętro, pok. 204,
tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki tel. 58-5306082.

Wyciąg z ogłoszenia o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Chrztu Polski, KW GD1A/00034706/3, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 9 przeznaczono do zbycia Zarządzeniem Nr 411/10/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 13 października 2020 r.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 29 września 2021 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 23 września 2021 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 (obok p. 204) i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56 oraz zamieszczono na stronach internetowych www.bip.starogard.pl i www.starogard.pl

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082. mail: [email protected]

Dodaj ogłoszenie