Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim

Materiał informacyjny Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Wyciąg z ogłoszenia o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW GD1A/00034706/3, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 14 przeznaczono do zbycia Zarządzeniem Nr 62/02/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 4 lutego 2020 r.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 września 2021 r. (środa) o godz. 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 2 września 2021 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 (obok p. 204) i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56 oraz zamieszczono na stronach internetowych: www.bip.starogard.pl i www.starogard.pl

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082, mail: [email protected]

Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Korytybskiej, KW GD1A/00018053/2, obr. 30, według wykazu w tabelce:

Ww. nieruchomości przeznaczono do zbycia Zarządzeniem Nr 45/02/2021 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 10 lutego 2021 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 września 2021 r. (środa) o godz. 11:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.
Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 2 września 2021 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 (obok p. 204) i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56 oraz zamieszczono na stronach internetowych: www.bip.starogard.pl i www.starogard.pl
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082, mail: [email protected]

Dodaj ogłoszenie