Wójt Gminy Starogard Gdański informuje

Materiał informacyjny Gminy Starogard Gdański

Wójt Gminy Starogard Gdański informuje,

że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) w dniu 26.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego 9, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych we wsi Nowa Wieś Rzeczna oraz przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych we wsiach Krąg i Rokocin. Wykazy zostały również opublikowane na stronie internetowej Urzędu.

Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Starogard Gdański telefonicznie pod numerem 585625067 w. 323.

Dodaj ogłoszenie