Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza

Artykuł sponsorowany Gmina Stara Kiszewa
Udostępnij:

Wójt Gminy Stara Kiszewa

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzącej w skład zasobu gruntów Gminy Stara Kiszewa, znajdujących się w obrębie geodezyjnym Stare Polaszki.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, teren zabudowy letniskowej wolnostojącej. Plan został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Stara Kiszewa nr VI/43/99 z dnia 27 kwietnia 1999r., obejmującego fragmenty obszaru obrębu geodezyjnego wsi Stare Polaszki, który został opublikowany w Dz. Urz. Województwa Gdańskiego z dnia 14 września 1999r., Nr 101 poz. 973.

Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie geodezyjnym Stare Polaszki, na północ od centrum miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy letniskowej, lasów, niezabudowanych gruntów rolnych, działka nr 589/2, 590, 591, 593 bezpośrednio graniczą z lasem. Dojazd do działek nr 596-600 z drogi publicznej o nawierzchni gruntowej dobrej jakości; dojazd do działek nr 593-595 z drogi publicznej o nawierzchni gruntowej słabej jakości. Dojazd do działek nr 589/2, 590, 591 odbywa się poprzez działkę nr 604 stanowiącą nieurządzoną działkę drogową będącą własnością Gminy. Działki nr 589/2, 590, 591 znajdują się na wzniesieniu. Działki nr 594-600 o kształcie korzystnym, pozostałe działki o kształcie mniej korzystnym. Działki nr 589/2-591 znajdują się na wzniesieniu; teren pochyły. Na działce nr 586/2 znajduje się znaczna skarpa. Teren działek ( za wyj. działek nr 596 i 597) nierówny, z wgłębieniami terenu (część północno-wschodnia działek nr 598, 599, 600, część zachodnia działek 593, 594, 595). Każda z przedmiotowych działek uzbrojona jest w kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2021roku o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa przy ul. Ogrodowej nr 1, pokój nr 10 – Sala Narad.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa w godz. 8.00 – 15.00, telefonicznie pod numerem 58 687 60 23 lub na stronie internetowej urzędu www.starakiszewa.pl.

Wójt Gminy Stara Kiszewa
Marian Pick

Materiał oryginalny: Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza - Pomorskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie