Starogardzkie Centrum Wolontariatu z miejskim wsparciem

Materiał informacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Star-Wik" Spółka z o.o.

Starogardzkie Centrum Wolontariatu z miejskim wsparciem

„Można Inaczej”, Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych działa na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański od 2003 roku. W ramach swoich działań prowadzi projekt „Starogardzkie Centrum Wolontariatu”, który jest realizowany w mieście z ogromnym powodzeniem od wielu lat. Centrum działa bowiem nieprzerwanie od 2004 roku.

3 marca Prezydent Miasta Janusz Stankowiak w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji i promocji wolontariatu, podpisał 3-letnia umowę o współpracy z Dorotą Dorau, prezesem Stowarzyszenia „Można Inaczej”.

Wysokość przeznaczonych na realizację zadania środków wynosi na każdy rok 65.000 zł. Dzięki tym pieniądzom stowarzyszenie otrzyma dodatkowe wsparcie na prowadzenie Starogardzkiego Centrum Wolontariatu wraz z organizacją Gali Wolontariatu oraz prowadzenie Starogardzkiego Punktu Mediacji Rówieśniczych. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.

Centrum Wolontariatu to miejsce dla osób, które chcą pomagać i tych, którzy tej pomocy potrzebują. Misją stowarzyszenia jest przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi, który w danej chwili znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.

Wolontariusze niosą pomoc mieszkańcom Starogardu, którzy ze względu na sytuację kryzysową wymagają specjalistycznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Wszystko to za sprawą zaangażowania ludzi dobrej woli, którzy koordynują wzajemną pomoc.

Ich działania skierowane są również do osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, czy ofiar wypadków. Wsparcie mogą otrzymać dzieci i młodzież zagrożona patologią społeczną, rodziny będące w kryzysie oraz wszyscy ci, którzy tej pomocy potrzebują.

Z roku na rok przedsięwzięć Centrum jest coraz więcej. – Wkrótce ruszy Młodzieżowy Telefon Wsparcia, którzy zapoczątkował swoją działalność w marcu ubiegłego roku. Oprócz tego młodzież ma bardzo dużo pomysłów. Chce działać, chce pomagać, a przede wszystkim chce wychodzić w mniejszych grupach poza ramy pandemii. Na ten moment dla mieszkańców w potrzebie rozdaliśmy darowiznę na łączną sumę 56.000 zł. Tak dobrze na starcie roku jeszcze nie było. Obecnie trwają rozmowy z mieszkańcami, którzy mają rożne potrzeby. Zachęcamy wszystkich, aby wspierali te działania finansowo, ponieważ niektórych rzeczy nie da się zrobić bez kosztowo. Ludzie często mają taki opór wewnętrzny: Czy moje dziesięć złotych jest coś warte? My wychodzimy z założenia, że dziesięć osób ofiarujących takie pieniądze daje nam już kwotę, która ma moc - wyjaśnia Dorota Dorau.

Wesprzeć organizację można również przekazując swój 1% podatku dla podopiecznych stowarzyszenia. Wystarczy w rocznym rozliczeniu wpisać numer KRS 0000174929.

Duże wsparcie dla organizacji pozarządowych

Środowisko NGO-sów ma w Starogardzie miejsce, które sprzyja ich wzajemnemu poznawaniu się, wsparciu i rozwojowi. Od września 2017 roku działa w mieście Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). 2 marca prezydent podpisał kolejną roczną umowę o współpracy z operatorem tych działań. Są one skierowane do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego.

Centrum Organizacji Pozarządowych w 2021 roku poprowadzi tandem dwóch organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Pozytywni oraz Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”. Otrzymają one od miasta pieniądze na rozwój działań pomocowych i wspierających inne organizacje III sektora. 2 marca br. prezydent Janusz Stankowiak podpisał umowę o współpracy z ich przedstawicielami - Ewą Czepliną oraz Marcinem Karwowskim.

Zależy mi bardzo na budowaniu pozytywnych relacji z mieszkańcami z różnych grup społecznych, które na szczeblu samorządowym reprezentują właśnie organizacje pozarządowe. Co roku na współpracę z nimi przeznaczamy blisko 3 miliony złotych. COP jest bardzo ważnym spoiwem tej działalności – powiedział prezydent Janusz Stankowiak

COP w Starogardzie to nic innego jak dedykowany NGO-som miejski projekt. Od 2020 roku jest realizowany w przeznaczonej na ten cel siedzibie przy ul. Mickiewicza. Spotykają się tam członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Zaangażowani w projekt specjaliści i eksperci służą im radą i wsparciem. Doradzają m.in. w różnych ważnych dla nich sprawach dotyczących prowadzenia księgowości, ubiegania się o dotacje unijne, przygotowania projektów o dofinansowanie, czy sprawozdań z działalności. Są łącznikiem z Urzędem, organizują szkolenia i doradztwo, wreszcie reprezentują COP na wydarzeniach ogólnopolskich. Mówiąc ogólnie - pomagają, edukują, szkolą, promują, informują i organizują pracę - wszystko w ramach zwartej z Miastem umowy.

Organizacje pozarządowe w mieście bardzo się profesjonalizują. Miasto stara się być dla nich mocnym i solidnym filarem. Wiele z nich działa coraz aktywniej i na większą skalę, oferując mieszkańcom szerszy i bardziej profesjonalny wachlarz usług. Ale ciągle powstają nowe, a te które powstały niedawno potrzebują wsparcia. Dlatego tak ważne jest działanie COP, który swoją ofertę kieruje głównie w stronę nowych NGO-sów - powiedziała Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży Sylwia Ossowska.

Dzięki wsparciu ze strony Miasta od tego roku ruszamy z doradztwem finansowym, ale też po raz pierwszy rozliczać będziemy mikroorganizacje, co mamy nadzieję pomoże takim właśnie małym podmiotom wystartować – dodał Marcin Karwowski

Inwestycja za 11 mln zł ważna dla mieszkańców. Wykonawca gotowy do prac

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg przygotowuje się do rozpoczęcia największej inwestycji drogowej w mieście. W marcu ruszy jej I etap – przebudowa mostu na ul. Tczewskiej wraz z modernizacją tej ulicy i ulicy Kanałowej. W piątek, 26 lutego firma przejęła plac budowy.

Przebudowa 5 dróg i 4 obiektów mostowych jest jedną z najważniejszych inwestycji planowanych w Starogardzie Gdańskim na lata 2021-2023. Dzięki niej znacznie poprawi się bezpieczeństwo kierowców i pieszych oraz komfort jazdy z południowych dzielnic miasta na wschód i do centrum.

W piątek, 26 lutego po spotkaniu branżowym w Urzędzie Miasta, prezydent Janusz Stankowiak oficjalnie przekazał wykonawcy plac budowy.

- Czekamy na zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu – powiedział wiceprezes PBD Kamil Rozmus. - Przebudowa tej części miejskiej infrastruktury odbywać się będzie przy całkowitym zamknięciu dojazdów do mostu od ulic Tczewskiej, Sobieskiego i Kanałowej. Będzie się to niestety wiązało ze sporymi utrudnieniami dla kierowców i objazdami, ale nie możemy inaczej przeprowadzić tej modernizacji – dodał wykonawca.

Prace drogowe rozpoczną się od remontu mostu na ulicy Tczewskiej. Przy tej okazji zmodernizowana zostanie sama ulica. Następnie prace przeniosą się na skrzyżowanie ulic Kanałowej,Tczewskiej i Sobieskiego w kierunku ul. Kanałowej do mostu łączącego Kanałową z ulicą Podgórną. Jeśli Wykonawca otrzymamy zgodę na wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu, a pogoda nie spłata żadnych psikusów, roboty powinny rozpocząć się w drugiej połowie marca.

- W pierwszej kolejności zajmiemy się uporządkowaniem terenu i przygotowaniem zaplecza budowy, m.in. musimy dokonać rozbiórki mostu, a także przebudować infrastrukturę podziemną. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK wybuduje kanalizację sanitarną i wodociąg – zaznaczył dalej Kamil Rozmus – Aktualnie kontraktujemy podwykonawców i kupujemy materiały niezbędne do rozpoczęcia prac – dodał wiceprezes PBD.

Jeśli prace przebiegać będą zgodnie z planem, to pierwszy etap tego zadania zakończy się w IV kwartale 2021 roku.

Cała inwestycja obejmuje przebudowę 4 obiektów mostowych i 5 dróg w całości lub części. Prace potrwają prawdopodobnie do końca wrześniu 2023 roku. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie ponad 11 mln złotych. Umowę na realizację zadania podpisano 29 stycznia. Wykonawcą prac jest starogardzka firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg.

Dodaj ogłoszenie