Prezydent wsparł działania starogardzkich Amazonek

Materiał informacyjny Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o.

„Zróbmy coś dla naszego zdrowia”, to projekt, którego autorem jest Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet z problemami onkologicznymi „Amazonka”. Otrzyma z Miasta dofinansowanie. Skierowany jest do pań powracających do sprawności po leczeniu onkologicznym.

Miasto wsparło działania Starogardzkiego Stowarzyszenia Kobiet z problemami onkologicznymi „Amazonka”. 16 marca prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał z Ewą Maszner, prezes stowarzyszenia oraz skarbnik Julia Grzebinoga umowę o dofinansowanie projektu „Zróbmy coś dla naszego zdrowia”. Stowarzyszenie otrzyma z Miasta pomoc w kwocie ponad 8000 zł.

Dzięki tym pieniądzom Amazonki będą mogły uczestniczyć w zajęciach na basenie pod okiem wykwalifikowanej kadry rehabilitacyjnej. Dodatkowo, wezmą też udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych na sali oraz będą miały możliwość skorzystania z masaży limfatycznych.

Poprawa stanu fizycznego, wyzbycie się uczucia odtrącenia ze względu na mastektomię, przywrócenie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym i społecznym a przede wszystkim lepsze samopoczucie to główne cele tej rehabilitacji.

Starogardzkie Amazonki pomagają kobietom dotkniętym chorobą nowotworową. Wspierają je emocjonalnie i psychicznie w najtrudniejszym okresie ich życia. Pod ich opieką są kobiety oczekujące na zabieg operacyjny oraz te, które przeszły mastektomię. Wolontariuszki, swoim przykładem i optymizmem, pomagają kobietom uwierzyć, iż z rakiem piersi można wygrać i wrócić do normalnego, aktywnego życia.


Firma Bike Universe z Myślenic rozpoczęła budowę toru rekreacyjnego dla rowerów górskich i BMX na Piekiełkach w Starogardzie Gdańskim. Obiekt do uprawiania rowerowego hobby ma być gotowy do końca kwietnia br. Jego koszt to blisko 200 tys. zł. Powstaje w ramach Budżetu Obywatelskiego.

„Wyrobisko – tor rekreacyjny dla rowerów górskich i BMX – Nad Jarem/Piekiełki” jest jednym z 4 najlepszych pomysłów infrastrukturalnych wybranych przez mieszkańców w V edycji Budżetu Obywatelskiego. Jego autorami są Bartosz Molin, Mirosław Stemplewski i Wojciech Hercke.

- Naszym celem było stworzenie w Starogardzie miejsca dla hobbystów kolarstwa górskiego. Prawdziwa górska ścieżka ma od kilku do kilkunastu kilometrów długości. Nasza będzie tylko jej namiastką, ale umożliwi trenowanie umiejętności i wprawianie się do tzw. "boju" na dłuższych trasach - wyjaśnili pomysłodawcy.

Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma Bike Universe z Myślenic. 20 maja 2020 roku prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał z jej właścicielem Filipem Janiszewskim umowę na budowę toru i zagospodarowanie terenu wokół w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja miała być gotowa do końca października 2020 rok.

Niestety na tzw. „zielone światło”dla budowy zarówno pomysłodawcy, jak i wykonawca musieli poczekać blisko dwa lata. Przyczyną takiego opóźnienia były trudności w uzyskaniu stosownych pozwoleń na rozpoczęcie inwestycji. Ostatecznie 3 marca br. wykonawca otrzymał pozwolenie na budowę i niezwłocznie przystąpił do prac.

- Szczegóły trasy uzgodniliśmy już w 2020 roku z grupą rowerzystów i pomysłodawcami „Wyrobiska”. Ale dopiero teraz, kiedy wreszcie udało się uzyskać pozwolenie na budowę, możemy przystąpić do wykonania zadania. Do zagospodarowania mamy ok. 8 tys. m.kw. Biorąc pod uwagę długość toru, prace nie powinny potrwać dłużej niż trzy tygodnie. Jednak z oficjalnym otwarciem tory będzie trzeba zaczekać do definitywnego końca zimy – powiedział właściciel Bike Universe Filip Janiszewski.

Firma Bike Universe ma spore doświadczenie w budowaniu tego typu obiektów rekreacyjnych. W Starogardzie wybuduje dwa tory rowerowe. Pierwszy będzie odpowiednikiem górskiej ścieżki rowerowej tzw. single tracka o długości ok. 300 metrów. Będzie trawersowała istniejące zbocze. Drugi tor mniejszy będzie miał ok.180 mb długości i przeznaczony będzie dla BMX. Na trasie tej ścieżki wybudowane zostaną różnego rodzaju przeszkody, które umożliwiają wykonywanie skoków, m.in. mostek z zeskokiem i 5 skoczni ziemnych o różnym stopniu trudności. Poza tym trasa składać się będzie z odcinków prostych i odpowiednio wyprofilowanych łuków. Tor podzielony będzie na 3 części, tak, aby mogły z niego korzystać osoby początkujące, średnio zaawansowane i zaawansowane w sportach rowerowych. Teren zostanie wyrównany i obsiany trawą. Na miejscu Wykonawca zamontuje też elementy, jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz tablicę informacyjną.

Rekreacyjny tor dla rowerów górskich i BMK kosztować będzie 197 500 zł.


Z ustąpieniem zimy ruszą prace związane z przebudową ulic Szewskiej, Koziej, Spichrzowej i części ulicy Sambora. Przebuduje je starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg. Prace potrwają do końca października br. Inwestycja objęta jest projektem „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. Koszt przebudowy wyniesie około 2 mln zł.

We wtorek, 16 marca prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał z firmą PBD umowę na przebudowę 4 ulic w centrum miasta. Nowe oblicze otrzymają ulice: Szewska, Kozia, Spichrzowa i Sambora. Remont stanowi III etap projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”.

Zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki poinformował, że prace rozpoczną się od przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami. Wykona je miejska spółka STAR-Wik. Koszt robót szacuje się na ponad 0,5 mln zł.

Po zakończeniu przebudowy infrastruktury podziemnej firma PBD przystąpi do robót z branży budowlanej. Obok nowej nawierzchni wzdłuż ulic pojawią się nowe chodniki. Wykonawca zainstaluje też nowoczesne oświetlenie i monitoring.

Prace rozpoczniemy od przebudowy ulic Szewskiej, Koziej i Spichrzowej, następnie przejdziemy do ulicy Sambora. Na początku rozbierzemy istniejące chodniki i jezdnie, po to by móc przebudować wodociągi oraz kanalizację deszczową i sanitarną. Te prace będą prowadzone na dużych głębokościach. Po zakończeniu robót związanych z przebudową sieci podziemnych, przystąpimy do położenia nowej nawierzchni. Wykonamy ją z kostki kamiennej dla zachowania zabytkowego charakteru ulic. Mamy tylko nadzieję, że podczas prac, nie natrafimy na żadne niespodzianki, które wymagałyby zaangażowania konserwatora zabytków i archeologów – poinformował Wykonawca.

Jak podkreśla Tadeusz Błędzki wszystkie ulice są pod nadzorem konserwatorskim, zatem wszelkie detale, a zwłaszcza rodzaj nawierzchni i oświetlenie są konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. - Rewitalizacja zabytkowych ulic musi przebiegać ze szczególną dokładnością – podkreśla wiceprezydent.

Centrum Starogardu Gdańskiego to miejsce zabytkowe z bogatą historią w tle, dlatego przy planowanej rewitalizacji ulic Miasto dużo uwagi poświęciło myśleniu perspektywicznemu.

- Wykonaliśmy gruntowną analizę pod kątem przebudowy wszystkich planowanych ulic tak, aby wykonane prace wystarczyły na przyszłe 30 lat i żeby nie trzeba było wracać do tego zadnia – mówi dalej Tadeusz Błędzki. – Zależy nam na tym, aby remontowane ulice odzyskały swój historyczny rys, żeby jak dawniej wszystko było ładnie zagospodarowane, a przede wszystkim poprawiło komfort życia mieszkańców i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Miasto podejmując się modernizacji ulic w okolicy Ryku nie kierowało się wyłącznie myśleniem punktowym, ale kompleksowym zagospodarowaniu całego zaniedbanego kwartału.

Oczywiście cieszę się, że Miasto przystąpiło do wykonania III etapu przebudowy ulic w ramach „Rewitalizacji Śródmieścia”. Te uliczki mają swój niepowtarzalny urok – mówi Kazimierz Konkel, radny Rady Miasta. - Oczywiście jak każda budowa również ta wiązać się będzie z trudnościami dla mieszkańców. Na szczęście ulice nie należą do tych intensywnie używanych. Mimo to musimy uzbroić się w cierpliwość, z myślę, że później w tym rejonie miasta będzie ładniej i bezpieczniej – spuentował radny.

Przebudowa i zagospodarowanie ulic: Szewskiej, Koziej, Spichrzowej i Sambora ma potrwać do końca października br.. Ich koszt to blisko 2 mln zł. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Dodaj ogłoszenie