Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje

Materiał informacyjny Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Udostępnij:

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Chojnickiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Fryderyka Chopina


NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 11 maja 2021 r. wydane zostało:

  1. Zarządzenie Nr 153/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Tczewska – obręb 14, działki nr: 196/1 o pow. 229 m², KW 25654 i 195/18 o pow. 55 m², KW 32153, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;
  2. Zarządzenie Nr 154/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kochanki – działka nr 22/39 o pow. 70 m², KW 24794, obręb 7, zbycie bezprzetargowe w drodze zamiany nieruchomości;
  3. Zarządzenie Nr 155/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 5 pozycji: 1) - 5) ul. Korytybska – działki nr: 220/5 o pow. 5 580 m², 220/18 o pow. 3 765 m², 220/19 o pow. 3 797 m², 221/1 o pow. 7 322 m², 221/3 o pow. 9 806 m², KW 18053, obręb 30, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 32.MW, 33.MW, tereny zabudowy usługowej – 36.U, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej – 35.MW/U, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
  4. Zarządzenie Nr 156/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) - 2) ul. Mickiewicza – zabudowana murowanym garażem działka nr 136/7 o pow. 24 m², KW 33779 oraz udział 1/15 część w działce nr 136/13 o pow. 637 m² stanowiącej dojazd z ul. Mickiewicza, obręb 14, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – C2.114.MW.1, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Dodaj ogłoszenie