Ogłoszenie Starosty Starogardzkiego

Materiał informacyjny Powiat Starogardzki
Udostępnij:

*

Starosta Starogardzki

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim wywieszony został do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 18 czerwca 2021 roku do dnia 9 lipca 2021 roku wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia.

Ponadto wykaz ten został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego i na stronie internetowej Powiatu Starogardzkiego, a także został przekazany Wojewodzie, w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do użyczenia przeznaczona jest nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów nr 277, obręb Więckowy, gm. Skarszewy, księga wieczysta nr GD1A/00020847/2.

Dodaj ogłoszenie