Informacje Starogardu Szczecińskiego

Materiał informacyjny Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "STARKOM" - Spółka z o.o.
Udostępnij:

Podwórkowe rewolucje

Sami urządzili swoje podwórko. Uporządkowali teren, posadzili drzewa, krzewy i kwiaty, zamontowali pergole, bramę wjazdową i ogrodzenie. Pomogło im w tym Stowarzyszenie Starogard 2030 – pomysłodawca i realizator „podwórkowych rewolucji”. Teraz mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 52 nie kryją swojej radości.

Przemiana odbyła się w ramach projektu „Podwórkowe rewolucje, czyli współtworzymy naszą przestrzeń” – jednego z elementów miejskiej inwestycji „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”.

– Projekt zakłada rewolucje ośmiu podwórek przy ulicy Kościuszki, Piłsudskiego, Jagiełły oraz Owidzkiej. Są to podwórka przylegające do domostw, które objęte są miejskim programem rewitalizacji. W ramach tego zadania Miasto przeprowadza w wyznaczonych budynkach ważne z punktu widzenia poprawy jakości życia mieszkańców remonty, m.in. dachu, elewacji i klatek schodowych. My jako Stowarzyszenie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na otoczeniu – wyjaśnia członkini Stowarzyszenia Anna Lembicz.

Przez cały wrzesień i październik 2020 r. członkowie Stowarzyszenia spotykali się z mieszkańcami domów ujętych w projekcie. Rozmawiali o ich potrzebach i oczekiwaniach. Ustalali m.in. rodzaj nawierzchni, małą architekturę czy zieleń, jaka miałaby pojawić się w ich otoczeniu. Potem wspólnie planowali i projektowali wygląd podwórka.

– Wszystko to działo się w trudnych warunkach towarzyszącej nam pandemii, dlatego projekt trwa dłużej niż to było pierwotnie zaplanowane. W tym roku udało się nareszcie zacząć działania, a podwórko przy ul. Kościuszki 52 było pierwszą lokalizacją, do której mogliśmy wejść po ukończonym remoncie. Początkowo mieszkańcy byli nastawieni sceptycznie i chyba nie do końca wierzyli w powodzenie tej rewolucji, ale każdy kolejny element pojawiający się wokół budynku – rośliny, mała architektura itp., powodował, że rósł zapał do pracy. Jestem pełna podziwu dla ich determinacji, ogromnej chęci działania i wdzięczna za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Chciałabym podziękować szczególnie pani Joannie Kopeć, która bardzo pomogła nam organizacyjnie i motywowała sąsiadów do pracy. To, jak dużo udało się zrobić, mieszkańcy zawdzięczają tak naprawdę głównie sobie. My doradzaliśmy, koordynowaliśmy, a także kupowaliśmy niezbędne sprzęty i materiały, ale to oni informowali nas o tym, co jeszcze chcieliby zmienić, czy ulepszyć Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że efekty tych prac przerosły nasze oczekiwania. Jestem też przekonana, że to dopiero początek pozytywnych zmian na tym podwórku i z roku na rok będzie tam coraz piękniej i bardziej zielono. Ten projekt, dzięki konieczności zaangażowania się wszystkich sąsiadów, stał się także powodem do integracji wspólnoty – dodała Anna Lembicz.

W ramach remontu miasto wymieniło dach na budynku i nawierzchnię wokół niego, wyremontowało klatkę schodową i zapewniło farbę na elewacje, które mieszkańcy sami pomalowali. Zarządca, TBS Ziemi Kociewskiej, zapewnił materiał do budowy ogrodzenia, ale jego montażem także zajęła się grupa sąsiadów. W ramach projektu stowarzyszenie Starogard 2030 zakupiło bramę wjazdową, której wstawienie poprawiło bezpieczeństwo na podwórku, a także pergole, które mieszkańcy pomalowali i ustawili przy budynku, by urządzić przy nich małe ogródki kwiatowe. Ustawili ławki i kosze na śmieci. Wytynkowali nawet budynki gospodarcze, wychodząc z założenia, że ich dotychczasowy nieestetyczny wygląd nie będzie pasował do odnowionej przestrzeni. Jednym słowem, przy odrobinie motywacji i pomocy ze strony Stowarzyszenia 2030, narzędzi i roślin, które członkowie zakupili w ramach zadania, od początku do końca zadbali o swoje obejście. Zwieńczeniem działań na podwórku było sadzenie drzew i krzewów, zakończone wspólnym grillowaniem.

Projekt „Podwórkowe rewolucje, czyli współtworzymy naszą przestrzeń” jako zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Międzynarodowy Dzień Niesłyszących

Święto osób mających problemy ze słuchem obchodzone jest w ostatnią niedzielę września. Starogardzki oddział Polskiego Związku Głuchych zorganizował uroczyste spotkanie z tej okazji 9 października.

Była to doskonała okazja do podziękowań dla najbardziej aktywnych członków koła oraz władz miasta. Prezydenta Miasta Starogard Gdański reprezentowała pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami Ewa Życzyńska, która odczytała list z życzeniami przygotowany przez włodarza miasta.

Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Dziennego Domu Senior+ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Dowiedzieliśmy się też, że kapelan Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Starogardzie Gdańskim ks. Wojciech Gruba napisał książkę zatytułowaną „Czynienie dobra doskonaleniem ludzkiej natury”.

Spotkanie prowadziły prezes koła Joanna Cwojdzińska oraz pracownik oddziału Katarzyna Kielusiak.


Zmodernizowana ul. Szumana

Zakończyły się już prace remontowe na ulicy Szumana. Teraz mieszkańcy mają bezpieczniejszy i wygodniejszy dojazd do swoich bloków. Zyskał także wygląd drogi.

Zakres robót obejmował: wymianę nawierzchni bitumicznej o pow. 1695 m2, obustronną wymianę krawężników na całej długości ulicy (290 m), rozbiórkę i budowę nowego wyniesienia przejścia dla pieszych z kostki betonowej oraz budowę nowego wyniesienia przejścia dla pieszych, również z kostki betonowej.

Prace wykonało wyłonione w ramach przetargu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Koszt robót to 208 137,96 zł.

Dodaj ogłoszenie