Dni Starogardu Gdańskiego 2021

Materiał informacyjny PRZEDSIĘBIORSTWO Wodociągów i Kanalizacji "Star-Wik" Spółka z o.o.
Ostatni weekend sierpnia 2021 roku warto już teraz zaplanować jako weekend, w którym wspólnie świętować będziemy Dni Starogardu. Imprezy zostaną rozłożone na trzy dni od piątku do niedzieli i odbywać się będą w różnych częściach miasta – na Rynku, Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny, w Parku Nowe Oblicze i Parku Miejskim.

Wśród atrakcji pojawią się animacje i zabawy dla dzieci, stoiska instytucji kultury i sportu, występy artystyczne, food tracki, czy wesołe miasteczko.

Oczywiście najbardziej oczekiwane są koncerty gwiazd, wśród których w tym roku zobaczymy: Agnieszkę Chylińską, Sarsę, Francesco Napoli, Komodo i Thomasa Sykesa, Drenchilla i Indiianę, Shauna Bakera i Jessicę Jean.

Dla Boga i Ojczyzny

Powstał 2 sierpnia 1925 r. Utworzono go prawdopodobnie z woli parafian starogardzkiej fary, którymi byli również rajcowie miasta. 8 sierpnia Męski Chór im. Serca Jezusowego przy parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim świętował jubileusz 95-lecia istnienia.

Obchody tej wyjątkowej rocznicy rozpoczęła msza św, na której oczywiście jubilaci zaśpiewali. Tuż po jej zakończeniu odbył się koncert pieśni religijnych i patriotycznych w ich wykonaniu. Gościnnie wystąpił także Kwartet Amoroso, który tym razem śpiewał w sekstecie.

Podziękowania za wieloletnią aktywność nie tylko w parafii pw. św. Mateusza, ale także podczas wszelkich uroczystości patriotycznych i miejskich złożył Chórowi Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak. – Działalność Męskiego Chóru im. Serca Jezusowego najlepiej podsumować chyba słowami Johanna Wolfganga Goethego: „Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierz mi, ci nigdy nie śpiewają”. Panowie, to co przez te 95 lat robiliście i nadal robicie dla Starogardu Gdańskiego jest naprawdę godne uwagi, a wręcz podziwu. Śmiało mogę powiedzieć, że jesteście chórem nie tylko parafialnym, ale miejskim. Już za 5 lat świętować będziecie 100-lecie istnienia, z którego wszyscy starogardzianie cieszyć będą się razem z Wami – mówił prezydent Starogardu Janusz Stankowiak.

Prezes chóru Lech Mazurkiewicz dziękował wszystkim zaangażowanym w jego działalność, osobom i instytucjom, które go wspierają. Wyróżnił także najdłużej śpiewających chórzystów oraz dotychczasowych dyrygentów, wśród których znaleźli się: Dominik Kłos, Ryszard Cieśniewski, Mateusz Pizuński oraz ks. Dawid Rożek.

Przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem ustawowym właściciela nieruchomości.

W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W sprawie możliwości technicznych przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji STARWiK Spółka z o.o. Pod nr tel. 58 560 14 78 lub pod adresem e-mail: bok@star-wik.pl

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylenie się od powyższych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Mieszkańcy, którzy do tej pory nie przekazali pisemnej informacji na temat odprowadzania nieczystości ciekłych, proszeni są o wypełnienie załączonego zgłoszenia i przekazanie go do Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Zblewska 18 bądź do Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6 lub przesłanie skanu na adres e-mail: srodowisko@um.starogard.pl

Dla wygody mieszkańców ankieta została również zamieszczona do pobrania na stronie: www.starogard.pl lub www.czystemiasto.starogard.pl

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania w formie umowy i dowodów uiszczenia opłaty za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Od 1 października 2021 r. na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański będzie prowadzona kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontroli będą podlegały: umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Dodaj ogłoszenie