Burmistrz Czarnej Wody informuje

Materiał informacyjny Gminy Czarna Woda
Udostępnij:

Burmistrz Czarnej Wody
informuje,

że od dnia 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie ul. Mickiewicza 7, na tablicy ogłoszeń wywieszony został, do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do dzierżawy.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 10 Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie lub telefonicznie 58 587 88 55 w. 38.

Dodaj ogłoszenie