2 mln zł dla miasta na przebudowę ulic, mostów i parkingów

Materiał informacyjny Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych "STARKOM" - Spółka z o.o.

Starogard Gdański otrzymał 2 mln zł dofinansowania na przebudowę ulic, mostów i parkingów w obrębie dawnych Młynów. Wojewoda rozstrzygnął drugi nabór wniosków do programu rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych dla województwa pomorskiego.

W drugim naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Starogard Gdański otrzymał 2 mln zł na „Przebudowę ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera”. To kolejne pieniądze, którą płyną do miasta w ramach przygotowanej przez rząd tarczy dla samorządów. W sumie miasto otrzymało z RFIL prawie 16 mln zł.

Koszt planowanej inwestycji, która rozpocznie się 6 kwietnia br., sięga 11,5 mln zł.

W ramach drugiego naboru do podziału było 1,65 mld zł. Województwo pomorskie otrzymało niecałe 91,5 mln zł. Ponad 8,5 mln przypadło powiatowi starogardzkiemu. Oprócz naszego miasta dofinansowanie otrzymało 6 gmin: Czarna Woda, Bobowo, Lubichowo, Skórcz, Smętowo Graniczne i Zblewo.


Bliżej realizacji obwodnicy Starogardu Gdańskiego na DK22

Projektant w imieniu inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, złożył do Urzędu Gminy Wiejskiej Starogard Gdański wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy miasta. Jest to kolejny krok do powstania wokół Starogardu Gdańskiego trasy, która jest przygotowywana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W grudniu ubiegłego roku Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zatwierdziła wariant V obwodnicy, omijający miasto od południa. Trasa będzie miała ok. 16,1 km długości i klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji przewidziano budowę czterech węzłów drogowych (ew. skrzyżowań, w zależności od wyników analiz): Starogard Zachód, Starogard Południe, Jabłowo i Starogard Wschód.

W środę, 31 marca br. GDDKiA złożyła w Urzędzie Gminy Starogard Gdański wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Starogaru Gdańskiego w ciągu drogi krajowej 22. Decyzja zatwierdzi ostatecznie przebieg obwodnicy i pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie Projektuj i Buduj.

Płynniej, szybciej i bezpieczniej

Głównymi celami budowy obwodnicy są zwiększenie płynności układu komunikacyjnego, skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników tego ruchu. Nowa droga to również zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 11,5 t, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców i środowisko. Będzie to możliwe dzięki obniżeniu poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport.

Program budowy 100 obwodnic w woj. pomorskim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie pomorskim powstanie pięć obwodnic:

  • Brzezia w ciągu DK25 (trwa przetarg na realizację prac budowlanych),
  • Człuchowa w ciągu DK22/25 (trwa przetarg na rozszerzone studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe - STEŚ-R),
  • Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21 (trwa przygotowanie dokumentacji, tzw. STEŚ-R),
  • Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 (jest sporządzone studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ); został złożony wniosek o wydanie DŚU),
  • Sztumu w ciągu DK55 (wkrótce zostanie podpisana umowa na dokumentację).

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.


Miasto wspiera imprezy sportowe

7 000 zł z budżetu Miasta trafiło do czterech stowarzyszeń kultury fizycznej. Pieniądze przeznaczone są na organizację turniejów i zawodów sportowych w 2021 r.

Cztery kluby sportowe otrzymały od Miasta wsparcie finałowe na organizację turniejów i zawodów sportowych w 2021 roku. Jedne stanowią kontynuację podjętych wcześniej aktywności, inne pojawią się pierwszy raz na starogardzkiej mapie sportowych rozgrywek.

Po 2000 zł wsparcia otrzymały:

  • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Shotokan/WKF Karate Klub SHUTO Starogard Gdański na zorganizowanie VI edycji SHUTO CUP, czyli Turnieju Karate Olimpijskiego. Udział weźmie w nim około 10 klubów z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, które wystawią mniej więcej 200 zawodników, głównie w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych.
  • Uczniowski Klub Sportowy ÓSEMKA na organizację zawodów sportowych Laser Run 2021. Laser Run jest oryginalnym pomysłem UIPM (Międzynarodowej Organizacji Pięcioboju Nowoczesnego). Łączy bieganie i strzelanie w dynamicznych wyścigach. Bieganie odbywa się w rundach 2×400 metrów, 3×400 metrów, 4×400 metrów. Wyścig zawiera też od dwóch do czterech rund strzelania z pistoletu laserowego z odległości 5 metrów. W Starogardzie Gdańskim Laser Run odbędzie się już po raz trzeci. W zawodach uczestniczyć mogą osoby w wieku od 8 do 80 lat. W roku 2020 starogardzka rywalizacja przyciągnęła ponad 110 zawodników z całego województwa pomorskiego.
  • Stowarzyszenie START-ON na organizację Pierwszego Integracyjnego Turnieju BOCCI w Starogardzie Gdańskim. Boccia jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin paraolimpijskich na świecie. Posiada walory rehabilitacyjno-sportowe. Wywodzi się od włoskiej gry w bule – bocce. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Organizując Pierwszy Integracyjny Turniej BOCCI w Starogardzie Gdańskim, założyciele Stowarzyszenia START-ON chcą podsumować sezon treningowy swoich zawodników i dać im możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z innymi. W turnieju udział będą mogły wziąć osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Rywalizacja odbywać się będzie w 3-osobowych zespołach.

Ostatni z klubów - Klub Sportowy WBBF-WFF Polska otrzymał 1 000 zł na zorganizowanie Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Fitness Gimnastyczno-Akrobatycznym Dzieci i Młodzieży WBBF-WFF FIT-KIDS 2021. To dobrze znane starogardzianom cykliczne wydarzenie sportowe rangi międzynarodowej, o charakterze otwartym. Za zgodą opiekunów prawnych, uczestniczyć w nim mogą dzieci i młodzież w wieku od 4. do 18. lat, niezależnie od płci, czy narodowości. Zawody od lat cieszą się dużą frekwencją uczestników oraz publiczności. Zwycięzcy poszczególnych kategorii są nominowani do reprezentowania Polski w Międzynarodowych Mistrzostwach Europy WFF-WBBF.

- Starogard Gdański stoi sportem. Wiemy wszyscy, jak ważna jest aktywność fizyczna bez względu na wiek, dlatego Miasto co roku planuje w budżecie środki, które rozwój tego sportu wspierają. Cieszy mnie to, że w ofercie dla mieszkańców jest coraz więcej nowych dyscyplin i konkurencji - powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Dodaj ogłoszenie