Wybierz region

Wybierz miasto

  Rada Polityki Pieniężnej

  Autor: (JKL)

  2001-06-28, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24

  Wbrew oczekiwaniom większości ekonomistów i analityków Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wszystkie podstawowe stopy procentowe o 1,5 proc. Obniżka stóp procentowych spodziewana była w lipcu, kiedy znana będzie skala ...

  Wbrew oczekiwaniom większości ekonomistów i analityków Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wszystkie podstawowe stopy procentowe o 1,5 proc.

  Obniżka stóp procentowych spodziewana była w lipcu, kiedy znana będzie skala oczekiwanego spadku czerwcowej inflacji, a rząd określi swoje stanowisko w sprawie cięcia wydatków lub zwiększenia deficytu budżetowego. Argumentami przeciwko obniżeniu stóp była sytuacja budżetu oraz wzrost inflacji w ostatnich miesiącach. W I kwartale tego roku wzrost PKB spadł do 2,3 proc. z 5,9 proc. w I kwartale ubiegłego roku i 2,4 proc. w IV kwartale. Jednak po raz pierwszy od kilku lat w I kwartale 2001 roku spadł popyt krajowy, o 1,4 proc. wobec I kwartału 2000 roku. Analitycy oceniają, że był to efekt utrzymywania wysokich stóp procentowych od końca sierpnia ubiegłego roku przy jednocześnie szybko spadającej inflacji.
  Od dzisiaj stopa lombardowa będzie wynosić 19,5 proc., stopa redyskonta weksli 18,0 proc., a stopa 28-dniowych operacji otwartego rynku nie mniej niż 15,5 proc. Jest to już trzecia obniżka stóp w tym roku.

 • Paweł Kowalewski
  Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

  - Rynek raczej oczekiwał, że stopy nie zmienią się z powodu złej sytuacji budżetu i wysokiego wykonania deficytu oraz wzrostu inflacji. Wczorajsza decyzja Rady o obniżce jest słuszna, chociaż spóźniona. Dane makroekonomiczne gospodarki kraju są tak złe, że przyszedł już najwyższy czas na redukcję. Spowolnienie gospodarcze jest znaczące. Prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego są coraz bardziej pesymistyczne. W drugim półroczu eksport nie będzie lokomotywą rozwoju naszej gospodarki. W chwili kiedy spada koniunktura zewnętrzna należy ratować rynek wewnętrzny.
 • Sonda

  Czy chcesz utworzenia województwa Środkowopomorskiego?

  • NIE (60%)
  • TAK (28%)
  • NIE OBCHODZI MNIE TO (12%)