Wybierz region

Wybierz miasto

  Absolutorium dla zarządu

  Autor: (rako)

  2001-05-04, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24

  Przyjęcie przez Radę Miasta sprawozdania zarządu z wykonania budżetu w 2000 r. i udzielenie absolutorium - to najważniejsze punkty obrad podczas ostatniej sesji w Skórczu.

  Przyjęcie przez Radę Miasta sprawozdania zarządu z wykonania budżetu w 2000 r. i udzielenie absolutorium - to najważniejsze punkty obrad podczas ostatniej sesji w Skórczu.
  Wcześniej wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu.

  Podczas sesji radni dyskutowali ponadto na temat uchwały o sprzedaży z bonifikatą lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. Zarząd zaproponował, aby zainteresowani wykupem mogli skorzystać z dużej, bo 80-procentowej bonifikaty. Jednocześnie wyłączył z tej sprzedaży mieszkania znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej (np. w bibliotece lub przedszkolu) oraz lokale w budynkach, o które ubiegają się byli właściciele.

  Emocje wywołało pismo kupców ze śródmieścia, w którym domagają się uregulowania kwestii ruchu pojazdów w centrum miasta. Zarzucają oni zarządowi, że to on wezwał policję, aby karała kupców. Członkowie zarządu uznali zarzuty te za absurdalne i poczuli się dotknięci oskarżeniami kupców.

  Na zakończenie kupiec Krzysztof Czapiewski przyznał, że wypowiedź zarzucająca zarządowi celowe wezwanie policji, zawarta w piśmie, była nie na miejscu i przeprosił za tę niestosowność. Zaapelował także do innych handlowców, aby zrobili to samo.

  Sprawą organizacji ruchu drogowego na ulicach Skórcza, zgodnie z kompetencjami, zajmie się Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd., przy udziale samorządu skórzeckiego.

  Sonda

  Czy chcesz utworzenia województwa Środkowopomorskiego?

  • NIE (60%)
  • TAK (28%)
  • NIE OBCHODZI MNIE TO (12%)